Menyang kontèn

Paribasan Jawa

Sekang Wikipedia, Ensiklopedia Bebas sing nganggo Basa Banyumasan: dhialek Banyumas, Purbalingga, Tegal lan Purwokerto.

Paribasa JawaA B C D E G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A[sunting | besut sumber]

 • Adhang-adhang tetese embun
 • Adigang, adigung, adiguna
 • Agama ageming aji
 • Aja dumeh wong gedhe
 • Aja nggolet wah, mbok dadi obah
 • Aji godhong garing
 • Ajining diri dumunung aneng lathi, ajining raga ana nang busana
 • Alon-alon waton kelakon
 • Ambeg parama arta
 • Ana catur mungkur
 • Ana daulate ora ana begjane
 • Ana gula ana semut
 • Anak polah bapak kepradah
 • Angon mangsa
 • Angon ulat ngumbar tangan
 • Asu belang kalung wang
 • Asu gedhe menang kerahe
 • Asu marani gepuk
 • Asu rebutan balung
 • Ati bengkong olih oncong

B[sunting | besut sumber]

 • Baladewa ilang gapite
 • Banyu pinerang
 • Bathang lelaku
 • Bathok bolu isi madu
 • Becik ketitik, ala ketara
 • Belo melu seton
 • Bubuk oleh leng
 • Busuk ketekuk, pinter keblinger

C[sunting | besut sumber]

 • Canting Jali
 • Car cor kaya kurang janganan
 • Cathok gawel
 • Cebol nggayuh lintang
 • Cecak nguntal empyak
 • Cedhak kebo gupak
 • Cincing-cincing meksa klebus
 • Criwis cawis

D[sunting | besut sumber]

 • Dahwen ati open
 • Desa mawa cara, negara mawa tata
 • Diweih ati nggrogoh rempela
 • Dom sumuruping banyu
 • Dudu sanak dudu kadang, angger mati melu kelangan
 • Dudutan lan aculan
 • Durung pecus keselak besus
 • Duwur kudung ngisor warung

E[sunting | besut sumber]

 • Eman-eman ora keduman
 • Emban cinde emban siladan
 • Embat-embat celarat
 • Emprit abuntut bedhug
 • Endas gundul dikepeti
 • Enggon welut didoli udhet
 • Entong jarake
 • Esuk dhele sore tempe

G[sunting | besut sumber]

 • Gagak nganggo laring merak
 • Gajah alingan suket teki
 • Gajah elar
 • Garang garing
 • Golek molo
 • Gupak pulute ora mangan nangkane

I[sunting | besut sumber]

 • Idhu geni
 • Idhu didilat maning
 • Ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri andayani
 • Iwak mlebu wuwu

J[sunting | besut sumber]

 • Jajah desa milang kori
 • Jalma angkara mati murka
 • Jalma limpat seprapat tamat
 • Jamur ing mangsa katiga
 • Jaran ketiban empyak
 • Jarit lawas nang sampiran
 • Jati ketlusuban luyung
 • Jer basuki mawa beya
 • Jujul wuwul

K[sunting | besut sumber]

 • Kacang ora ninggalna lanjarane
 • Kadang konang
 • Kalah cacak menang cacak
 • Kandhang langit kemul mega
 • Kebat kliwat gancang pincang
 • Kebo bule mati setra
 • Kebo ilang, tombok kandang
 • Kebo kabotan sungu
 • Kebo nusu gudel
 • Kelacak kepathak
 • Kendel ngringkel, dhadhag ora godag
 • Kependem Pakem
 • Kesandung ing rata, kebentus ing tawang
 • Keton kaya cempaka sewakul
 • Kuthuk marani sunduk
 • Kutuk nggendhong kemiri

L[sunting | besut sumber]

 • Ladak kecengklak
 • Lahang karoban manis
 • Lali karo barute
 • Lambe setumang kari samerang
 • Lanang Kemangi
 • Legan golet momongan
 • Lumpuh ngideri jagad

M[sunting | besut sumber]

 • Matang tuna numbak luput
 • Maju tatu mundur ajur
 • Meneng widoro uleran
 • Menthung koja keno sembagine
 • Merangi tatal
 • Mikul dhuwur, mendhem jero
 • Mowo coro mowo rupo
 • Mrojol selaning garu
 • Mulat sarira angrasa wani, rumangsa melu andarbeni, wajib melu angrukebi

R[sunting | besut sumber]

 • Rawe-rawe rantas, malang-malang putung
 • Rebut balung tanpa isi
 • Rindik asu digithik

Y[sunting | besut sumber]

 • Yitna yuwana lena kena
 • Yiyidan mungging rampadan
 • Yoga anyangga yogi
 • Yuwana mati lena

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z